News

PRANEŠIMAS SPAUDAI: LABORATORINĖS ĮRANGOS, REIKALINGOS NOVATORIŠKO VOŽTUVŲ PATIKROS METODO BEI PRAMONINIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMUI, ĮDIEGIMAS

2014-04-03
03 Apr 2014

LABORATORINĖS ĮRANGOS, REIKALINGOS NOVATORIŠKO VOŽTUVŲ PATIKROS METODO BEI PRAMONINIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMUI, ĮDIEGIMAS
UAB „Techniniai projektai“, pasinaudojusi ekonomikos augimo veiksmų programa „Intelektas LT+“, įgyvendino investicinį projektą „Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriško vožtuvų patikros metodo bei pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimui, įdiegimas“, dalinai finansuojamą iš ES struktūrinių paramos fondu.
 08CM0615
Šio projekto idėjos kilo įmonės darbuotojams, ilgą laiką dirbant su stambiosiomis pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje, pastebėjus, kad pramonės įmonės techninės priežiūros ir remonto darbus vykdo neefektyviai, atlikdamos juos reguliariai, pagal nustatytus normatyvus, neanalizuodamos vykdomų darbų efektyvumo bei veiksmingumo.
Numatoma, kad sėkmingai įgyvendintas UAB „Techniniai projektai“ projektas išspręs išvardintas problemas. Techninės SPPK apsauginių vožtuvų naftos pramonės įmonėse priežiūros realiu laiku ir novatoriškos pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimas apims: apsauginio vožtuvo koto ir koto gaubto konstrukcijos pakeitimas pagal naują dizainą sukūrimą; matavimo (testavimo) stendo sukūrimą; matavimo metodologijos bei IT produkto sukūrimą.
Kuriant novatorišką pramoninių siurblių techninės priežiūros ir remonto technologiją projekto metu įgytos įrangos dėka bus atliekami bandymai siekiant pritaikyti termoviziją siurblių efektyvumui nustatyti. Naujai sukurti produktai sudarys prielaidas klientų įmonėse mažinti technines įrenginių priežiūros sąnaudas; didinti įrenginių parengtį ir patikimumą – ilgesnį siurblio darbo laiką iki gedimo; prailginti įrenginių tarnavimo laiką; didinti įrengimų veiklos efektyvumą; mažinti klientų gamybines sąnaudas.
Laboratorijoje kuriamus novatoriško vožtuvų priežiūros realiu laiku ir novatoriškos pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos kurimą planuojama užbaigti 2015 metais. Pavykus sukurti inovatyvią technologiją neatmetama galimybė ją patentuoti. Nauja įranga bei paslauga suteiks daug galimybių vystant bei modernizuojant inžinierines paslaugas bei siekiant nuolatinio įmonės produktų technologinio atnaujinimo, tobulinant konstrukcinius sprendimus ateityje, įmonė taps daug lankstesnė ir efektyvesnė tenkinant pirkėjų poreikius. Tikimasi, kad aukštos kokybės paslaugos leis sėkmingai konkuruoti su užsienio šalių konkurentais, todėl numatomas reikšmingas įmonės apyvartos didėjimas, numatomas eksporto augimas.
60 procentų UAB „Techniniai projektai“ projektui „Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriško vožtuvų patikros metodo bei pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimui, įdiegimas“ vykdyti reikalingų lėšų buvo finansuojama iš ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3.-ŪM-03-K „Intelektas LT+“.
Daugiau informacijos:
Rolandas Mikelionis, UAB “Techniniai projektai” projektų vadovas,
tel. +37065036335, Rolandas.Mikelionis@techpro.lt, www.techpro.lt
techpro group
© Copyright - Techniniai projektai