Author Archive for: techpro

PRANEŠIMAS SPAUDAI: LABORATORINĖS ĮRANGOS, REIKALINGOS NOVATORIŠKO VOŽTUVŲ PATIKROS METODO BEI PRAMONINIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMUI, ĮDIEGIMAS

2014-04-03
03 Apr 2014

LABORATORINĖS ĮRANGOS, REIKALINGOS NOVATORIŠKO VOŽTUVŲ PATIKROS METODO BEI PRAMONINIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMUI, ĮDIEGIMAS
UAB „Techniniai projektai“, pasinaudojusi ekonomikos augimo veiksmų programa „Intelektas LT+“, įgyvendino investicinį projektą „Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriško vožtuvų patikros metodo bei pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimui, įdiegimas“, dalinai finansuojamą iš ES struktūrinių paramos fondu.
 08CM0615
Šio projekto idėjos kilo įmonės darbuotojams, ilgą laiką dirbant su stambiosiomis pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje, pastebėjus, kad pramonės įmonės techninės priežiūros ir remonto darbus vykdo neefektyviai, atlikdamos juos reguliariai, pagal nustatytus normatyvus, neanalizuodamos vykdomų darbų efektyvumo bei veiksmingumo.
Numatoma, kad sėkmingai įgyvendintas UAB „Techniniai projektai“ projektas išspręs išvardintas problemas. Techninės SPPK apsauginių vožtuvų naftos pramonės įmonėse priežiūros realiu laiku ir novatoriškos pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimas apims: apsauginio vožtuvo koto ir koto gaubto konstrukcijos pakeitimas pagal naują dizainą sukūrimą; matavimo (testavimo) stendo sukūrimą; matavimo metodologijos bei IT produkto sukūrimą.
Kuriant novatorišką pramoninių siurblių techninės priežiūros ir remonto technologiją projekto metu įgytos įrangos dėka bus atliekami bandymai siekiant pritaikyti termoviziją siurblių efektyvumui nustatyti. Naujai sukurti produktai sudarys prielaidas klientų įmonėse mažinti technines įrenginių priežiūros sąnaudas; didinti įrenginių parengtį ir patikimumą – ilgesnį siurblio darbo laiką iki gedimo; prailginti įrenginių tarnavimo laiką; didinti įrengimų veiklos efektyvumą; mažinti klientų gamybines sąnaudas.
Laboratorijoje kuriamus novatoriško vožtuvų priežiūros realiu laiku ir novatoriškos pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos kurimą planuojama užbaigti 2015 metais. Pavykus sukurti inovatyvią technologiją neatmetama galimybė ją patentuoti. Nauja įranga bei paslauga suteiks daug galimybių vystant bei modernizuojant inžinierines paslaugas bei siekiant nuolatinio įmonės produktų technologinio atnaujinimo, tobulinant konstrukcinius sprendimus ateityje, įmonė taps daug lankstesnė ir efektyvesnė tenkinant pirkėjų poreikius. Tikimasi, kad aukštos kokybės paslaugos leis sėkmingai konkuruoti su užsienio šalių konkurentais, todėl numatomas reikšmingas įmonės apyvartos didėjimas, numatomas eksporto augimas.
60 procentų UAB „Techniniai projektai“ projektui „Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriško vožtuvų patikros metodo bei pramoninių siurblių techninės priežiūros technologijos sukūrimui, įdiegimas“ vykdyti reikalingų lėšų buvo finansuojama iš ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3.-ŪM-03-K „Intelektas LT+“.
Daugiau informacijos:
Rolandas Mikelionis, UAB “Techniniai projektai” projektų vadovas,
tel. +37065036335, Rolandas.Mikelionis@techpro.lt, www.techpro.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI: MOKSLINĖS INŽINERIJOS SPRENDIMAI SĖKMINGAM VERSLUI

2013-09-30
30 Sep 2013

MOKSLINĖS INŽINERIJOS SPRENDIMAI SĖKMINGAM VERSLUI
Specializuotus IT sprendimus pramonės organizacijoms siūlanti įmonė „Techniniai projektai“ sukūrė veikiantį kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos prototipą, orientuotą į Lietuvos rinkos pramonės kompanijas. Sistema skirta įmonės turto techninės priežiūros proceso valdymui ir efektyviam turto istorinių duomenų kaupimui, kuris leis ateityje taikyti geriausias žinomas pasaulines praktikas, tokias kaip RCM – patikimumu pagrįstą techninės priežiūros optimizavimo strategiją, ir Lietuvoje. Projektas dalinai finansuotas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programas.
Projekto metu buvo sukurtas CMMS – kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos veikiantis prototipas. Sukurtas produktas yra tinkamas naudoti ne tik pramonės organizacijų turto techninės priežiūros vykdymui bei istorinių duomenų kaupimui, bet ir kitoms įmonėms, prižiūrinčioms savo valdomą turtą, atliekančioms trečių šalių turto priežiūrą.
Pradėjus naudoti CMMS programinę įrangą yra pildomi numatytos techninės priežiūros planai ir periodiškumai, galima grupuoti priežiūros planus siekiant efektyviai išnaudoti turimus žmogiškuosius ir laikinius išteklius.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jau po pirmųjų metų galima analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais vertinant dažniausiai pasitaikančius gedimus, jų pašalinimui išleistus pinigus, bei atitinkamai koreguoti techninės priežiūros planus. Praėjus penkerių-dešimties metų laikotarpiui po CMMS programinės įrangos įdiegimo, tvarkingai kaupiant techninės priežiūros duomenis, galima ir rekomenduojama atlikti nuodugnią patikimumu pagrįstą techninės priežiūros analizę (RCM), esminei įmonės techninės priežiūros strategijos peržiūrai. Individualių turto techninės priežiūros programų pritaikymas pagal poreikį leis ženkliai sumažinti įmonės kaštus bei padidinti turto darbo patikimumą bei našumą.
MTTP Projektas inovatyviam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos sprendimui sukurti Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-137 buvo vykdomas nuo 2010 m. gruodžio mėnesio. Projektui buvo skirta – iki 390 594,00 Lt – finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“.
Projektas vykdytas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra”.
Daugiau informacijos:
Rolandas Mikelionis, UAB “Techniniai projektai” projektų vadovas,
tel. +37065036335, Rolandas.Mikelionis@techpro.lt, www.techpro.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI: MOKSLINĖS INŽINERIJOS SPRENDIMAI SEKMINGAM VERSLUI

2013-03-21
21 Mar 2013

Inžinierinius sprendimus pramonės organizacijoms siūlanti įmonė „Techniniai projektai“ du metus sėkmingai bendradarbiaudama su Lietuvos Saulėtekio slėnio mokslininkais sukūrė siurblių techninės priežiūros programą, leidžiančią sumažinti siurblių elektros energijos suvartojimą iki 40%. Projektas skirtas visų pramonės organizacijų siurblių priežiūrai, dalinai finansuotas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programas.
Projekto ribose buvo atlikta siurblių pramonės srities geriausių pasaulio praktikų analizė ir apžvalga, sukurtas naujas siurblių našumo nustatymo metodas. Siūlomos programos ilgalaikis prognozuojamas ekonominis efektas, per 10 metų gali siekti 25%, įskaičius siurblių pakeitimo, rekonstrukcijų, remonto ir planavimo išlaidas. Įvertintas programos atsipirkimo periodas yra apie 2,5 metų.

Pav. Siurblio rekonstrukcija, iš kairės į dešinę: naujo siurblio vidinis paviršius, siurblio paviršius po 6 mėnesių eksploatacijos, specialiais dažais rekonstruotas siurblio paviršius
Naujas mokslinis siurblio našumo nustatymo metodas, sukurtas bendradarbiaujant su VšĮ Perspektyvių technologijų taikomųjų tyrimų instituto prof. Algirdu Galdyku, paremtas itin tiksliu temperatūros skirtumų matavimu. Naujas metodas, skirtingai nuo žinomų laboratorinių metodų, leidžia nustatinėti siurblio našumą nenutraukinėjant jo darbo. Metodo tikslumas 0.07%-5% yra panašus į žinomų siurblio našumo nustatymo metodų tikslumą, bei atskirais atvejais yra tikslesnis už laboratorinius. Projektas Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-085 „PRAMONINIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO TECHNOLOGIJOS KŪRIMO PROJEKTAS“ buvo vykdomas nuo 2010 m. birželio mėnesio. Projektui buvo skirta – iki 748.886,00 Lt – finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Projektas vykdytas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra”.
Daugiau informacijos:
Rolandas Mikelionis, UAB “Techniniai projektai” projektų vadovas,
tel. +37065036335, Rolandas.Mikelionis@techpro.lt, www.techpro.lt
techpro group
© Copyright - Techniniai projektai